Job Interview

หลักสูตรฝึกอบรมการสัมภาษณ์งานเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเขียนใบสมัครงานและการสัมภาษณ์งานของคุณ

ในหลักสูตรเราจะจำลองเหตุการณ์ในการส่งใบสมัครงานและการสัมภาษณ์งานของคุณ โดยก่อนที่เราจะทำเช่นนั้นเราจะตัดสินใจเกี่ยวกับคำถามที่อาจเกิดขึ้นในการสัมภาษณ์ของคุณ เราจะหาคำตอบที่ถูกต้องทั้งหมดที่เป็นไปได้สำหรับผู้สัมภาษณ์ที่อาจจะสัมภาษณ์คุณในตำแหน่งงานที่คุณต้องการสมัคร

คุณจะเรียนรู้วิธีการตอบอย่างถูกต้องและมั่นใจในตนเอง หลังจากนั้นเราจะฝึกให้คุณฟังการสัมภาษณ์ จับประเด็นคำถามและตอบคำถามต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องตรงประเด็นไปจนกว่าคุณจะมีความมั่นใจในการพูดและมีความเป็นตัวของตัวเอง

ความเข้าใจทักษะการพูดและความมั่นใจของคุณจะเพิ่มขึ้นในระหว่างการเรียนทำให้คุณพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์ สิ่งนี้จะเพิ่มแรงจูงใจของคุณให้มีความพร้อมมากขึ้น

ราคา: 40 ยูโรต่อชั่วโมง