ข้อกำหนดและเงื่อนไข

สำหรับนักเรียนทั่วไป

  • จะต้องชำระค่าธรรมเนียมหลักสูตรทั้งหมดล่วงหน้า
  • ในกรณีที่มีการยกเลิกหลังจากชำระค่าเล่าเรียนแล้วจะมีค่าใช้จ่าย 200 ยูโรสำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดการ
  • การคืนเงินค่าธรรมเนียมหลักสูตร (ลบ 200 ยูโรสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการเอกสารและบริการ) เป็นไปได้จนกระทั่งสองสัปดาห์ก่อนที่จะเริ่มหลักสูตร
  • นักเรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรหลังเรียนจบหลักสูตรจาก Leider English school ประเทศ Netherlands

สำหรับนักเรียนที่ต้องการจดหมายเชิญจากเรา

  • จะต้องชำระค่าธรรมเนียมหลักสูตรทั้งหมดล่วงหน้า
  • หากคุณต้องการจดหมายเชิญคุณต้องลงทะเบียนและชำระเงินหลักสูตรอย่างช้าที่สุด 10 สัปดาห์ก่อนเริ่มหลักสูตร
  • จดหมายเชิญขอวีซ่าจะได้รับหลังจากชำระค่าเล่าเรียนทั้งหมดแล้วเท่านั้น
  • ในกรณีที่ไม่ได้รับวีซ่าเราจะคืนค่าเล่าเรียนและมีการหักค่าธรรมเนียมในการบริหารและจัดการเอกสาร 200 ยูโร)
  • นักเรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรหลังเรียนจบหลักสูตรจาก Leider English School ประเทศ Netherlands